Interview zu der Maquette

Mam Ziel, ierch dobaussen e besseren Abléck an eis Aarbëcht ze liwweren, huet eisen Kommunikatiounsgrupp haut e puer Schüler aus…

Coming soon!!!

D‘ Maquette ass endlech do. Genau sou wert den „Josy Charger“ Enn Mee ausgesinn wann en dann ferdeg ass. Eis…

5. Januar 2018

  No der Chrëschtvakanz maachen sech den Ateliersgrupp an den Kommunikatiounsgrupp rem un d’Aarbescht, an schaffen weider un hierem Projet.…

En Film maachen mat engem IPAD

De Freiden vum 24. November hu sëch d’Schüler aus dem Josy Barthel op de Wee an de Marienthal gemeet. D’Zieldestinatioun:…

Den Ateliersgrupp

Eisen Ateliersgrupp beschäftegt sech all Woch mat der Realisatioun vun eiser „Josy Charger“ Powerbank.

Den Kommunikatiouns grupp

„Mir den Kommunikatiounsgrupp Chloé, Fabrice, Shannon an ech vum Lycée Josy Barthel engagéieren eis um Projet: Save our Planet andeems…

JOSY MEETS GREENPEACE

Ët ass den 6. Oktober wu sëch éischtmools Schüler ann Proffen aus dem Josy Barthel matt Aarbëchteren vunn GreenPeace zusummengedunn…