Interview zu der Maquette

Mam Ziel, ierch dobaussen e besseren Abléck an eis Aarbëcht ze liwweren, huet eisen Kommunikatiounsgrupp haut e puer Schüler aus eisem Atelier interviewt.

Interviewer: Also, dier hudd bis lo éng Miniaturversioun vun der Powerbank gemeet, fier ët dono mei einfach ze hunn, de Projet an Realitéitsgréisst ze réaliséieren. Hu mer dat richtëg verstan ?

Schüler: Jo, mier hunn lo drai Méint matt der Maquette verbruecht, ann zaitglaich, me manner intensiv, um Original geschafft. Läscht Woch si mer matt der Maquette fäerdëg ginn. Ab elo wäerte mer eis also méi opp den Original fokusséieren, den fierunn Summer fäerdëggestallt soll sinn.

I: Waat woren am Prozess bis elo di gréissten Schwierëgkeet ?

S: Dat schwéierst wor fier d exakt Wénkelen hinzekréien sou, wi se opp der Zeechnung fierginn gufen. Ët wor awer immens wichtëg fier dat präzis hinzekréien, well matt éngem falschen Wénkel dono alles falsch ass.

I: Ann wéi hudd der ët gepackt fier desen Projet ze iwwerwannen ?

S: Mier hunn éng spezifësch Maschinn zum Asaatz bruecht, matt der mer recht Wénkel caléieren konnten ann geschlaff.

I: Wäerten bei der Ëmsetzung vumm eigentlëchen Projet di nämlëcht Schwierëgkeeten oppkommen, oder hudd der do nach zousätzlëch Obstaclen ze befierchten ?

S: Zousätzlëch Obstaclen wäert ët worscheinlëch nët ginn. Ët ass halt wierklëch exakt dat nämlëcht wi d Miniatuerversioun, jüst am mi Groussen, dementspriechend wäert och den Aarbëchtsprozess den nämlëchten sinn.

I: Wenn hued dat alles geplangt ann wi guf dat dirigéiert ?

S: Déi Aufgab huet den Proff iwwerholl. Hien huet eis d Zeechnungen gemeet ann den Bau schonn komplett duerchgeplangt. Mier haten an der Hinsiicht naicht méi ze maachen.

I: Wéiéng Materialien gufen dann zum Bau verwendt, respektiv wäerten verwendt ginn ?

S: D PowerBank wäert haaptsächlëch aus verschiddenen Holzsorten bestoen. Benotzen wäerten mer Bambus, Fiichten ann Sperrholz, ofhängëg vumm Deel vunn der Powerbank. Zum Beispill wäerten mer den Daach aus Bambus maachen ann d Buchstawen aus Sperrholz.

I: Ëch huelen unn dass der di eenzel Stécker separat bearbëchten wäert. Wann déi dann fäerdëggestallt sinn, wéi wäert der dat dann alles zu éngem Konstrukt zusummenbauen ?

S: Dat hängt dovunn of. Verschidden Saachen wäerten mer zusummenpechen, aner Deeler wäerten zusummenschrauwen.

I: Majo dann. Ëch denken, dann hu mer all Froen beäntwert, di mer beäntwert wollten hunn. Villmools merci fier äer Zait.

S: Merci fier den Interview.

Natierlëch wollte mer d Siicht vumm Proff nët onbeliicht loossen. Aus desem Grond hu mer och matt him en kléngen Interview gefouert.

Interviewer: Waat wore aus äerer Siicht di gréissten Schwierëgkeet, di bis lo oppkomm ass ?

Proff: Ët guf éng Rei Schwierëgkeeten. Den éischten worm iwwerhaapt mol en konkreten Konzept ze entwéckelen. Den huet sëch awer vu selwem geléist. Zweetens misst ëch d Schüler natierlëch fier d ënnerschiddlëch Aufgaben andeelen. Ëch hunn des Décisioun dann opp hierer technëscher Kompetenz baséiert. Di läscht ann di gréissten Schwierëgkeet wor den Budget. Do huet den Mamer Lycée eis gehollef, nämlëch hu mer do den Budget ugefrot ann d Direktioun wor prett fier eis do finanziell auszehëllefen.

I: Wäert d Skulptur nämlëcht schwéier wi d Maquette oder nach méi schwéier ginn ?

P: Ëch ginn dovunn aus, dass se méi schwéier wäert ginn, aus dem simplen Grond, dass erhéichten Gréisst ann Gewiicht naetierlëch bedeitend manner handlëch zum Schaffen sinn. Dat bedeit fier eis méi Aarbëcht wi bei der Maquette.

I: Wi giff dier d Zusummenaarbëcht matt den Schüleren bewerten ?

P: Ët wor éng flott ann intressant Aarbëcht. Ët huet mer vill Spaass bereet.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s