Projet 2017-2018

Den Josy Charger

Fraiwelleg hëllefen d‘ Schüler vun der 3CC, 2BC, 1CC mat der Ënnerstetzung vun Greenpeace an eisen Proffen Mme. Herr an M. Betz fir d’Welt weinstens en klengt Steckchen besser ze maan. 🙂

Mat eisem Projet wellen ma denen aaneren Schüler weisen, dass et meiglech ass mat grengen Energien, nohallteg fir eng besser Welt ze kämpfen… Doweinst ass desen Projet iwwerhaapt gegrennt ginn, vir mat Hellef vun Sachen dei eis gratis vun der Ärd zur Verfügung gestellt ginn, eppes netzleches dorausser ze maachen.

Den Josy Charger wärt 1 Milliounen Handyen ouni CO2- Ausstouss lueden, wat natiirlech een groussen Pluspunkt ass, vir eis Welt een gudd d`Steck besser ze maachen

Advertisements